SVS İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Ana Sayfa Hakkımızda Güneş Enerjisi Ürünler Vakum Tüp Teknolojisi İletişim

   » Montaj Bilgileri


Montaj Bilgileri

MONTAJ ESASLARI

Güneş enerjisi kollektörünü montajında aşağıda belirtilen iki hususa çok dikkat edilmelidir.

1- Kollektör yüzeyinin baktığı yön.
2- Kollektörün yatayla yaptığı açı.

Yukarıda belirtilen montaj açıları kollektöre gelen güneş ışınımlarının, maksimum seviyede ve dik olarak alınmasını sağladığı için sistem performansı için çok önemlidir.

 

•  Kollektör yüzeyi, ülkemiz kuzey yarım kürede bulunduğu için, güneye bakacak şekilde monte edilmelidir. Bu şekilde kollektörünüz güneş ışınımlarını tam olarak alma imkanına kavuşacaktır. Doğru monte edilmiş bir kollektör, güneşin doğuşundan batışına kadar güneş ışınımları toplar ve ısıya çevirir. Güney aksından sapmalar, kollektörünüzün yüzeyine gelen güneş ışınımlarının azalmasına neden olacaktır.

 

Yukarıdaki şekillerden anlaşıldığı gibi Sunshine vakum tüpünüz güneşin doğu ve batı istikametinde hareketinden doğan açıdan (0º ile 50º arasında ) hiç etkilenmez. Düz kollektörlerde ise güneş ışınımının emilimi Sunshine'a göre % 20 daha az olur. Sunshine, gün boyunca güneş ışınımlarını takip eder. Gün boyu güneş ile Sunshine arasındaki açı sürekli olarak diktir. Düz kollektörlerde ise, güneş ile kollektör arasındaki açı sadece gün ortasında diktir. Sonuç olarak güneş enerjisi sistemi güneye bakacak şekilde monte edilmelidir.

2. Kollektörün yıl boyunca maksimum güneş ışınımını alabilmesi için, kollektörün yatayla yapacağı açı çok önemlidir ve kollektör montajı bu açıya uygun yapılmalıdır. Kollektörün yatayla yaptığı açı kabaca bulunduğunuz enlemle tarif edilebilir.

Türkiye genelinde, kollektörün yatayla olan açısı 33º tavsiye edilir. Türkiye'de güneş enerjisi kollektörleri, genel olarak yıl boyunca sabit kalması ve estetik olarak çatı eğimlerine uyulma gereğinden dolayı yataydaki montaj açısı olarak 40º kabul görmektedir. Yapılan testlere göre yatayda (+/-) 10º ‘lik açının kollektörlerin performans kriterlerine ciddi bir etkisi yoktur ve kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.

Güneş enerjisinden

a) Yıl boyunca, eşit olarak, hem yazın hem de kışın yararlanmak istiyorsanız bölgenizin enlem derecesinde,

b) Yazlığınızın sıcak su ihtiyacını sağlamak ve/veya havuzunuzu ısıtmak amaçlı yararlanmak istiyorsanız, bölgenizin enlem derecesinden 10º 'lik açıyı çıkartarak,

c) Kışın evinizin sıcak su ihtiyacını sağlamak ve/veya evinizi ısıtma fonksiyonlarından yararlanmak istiyorsanız, enlem derecesine 10º 'lik açının ilave edilmesi, kollektörünüzün yatayla olan açısının hesaplanması ve montajın bu esasa göre yapılması tavsiye edilir.

Çatınızın baktığı yön tam güney değilse ve doğu ve batı istikametinde sapma yapma zorunluluğu varsa bile Sunshine vakum tüpleri, geometrik yapısı sayesinde güneş ışınımlarını dik olarak alır.

SEHPA MONTAJ RESİMLERİ

BASINÇLI SİSTEMLER MONTAJ KILAVUZU:

WINRAR İLE SIKIŞTIRILMIŞ (0.5 MB) - WORD DÖKÜMANI (12 MB)
Copyright © 2005-2006
E-mail: info@svsltd.com.tr